ANÁHATA

Už v úvode Vás upútajú svieže farby kostýmov choreografie s názvom ANÁHATA. Tematicky je ladená esenciou orientálnych krajín.
Má v sebe radosť, živosť a teplo, ktoré chce vždy rozprúdiť a vliať do srdiečok divákov.