BALADA O ŽIVOTE

Neha, ladnosť, ľahkosť - symbol ženy, ktorý sa nesie celou témou choreografie BALADA O ŽIVOTE. Prostredníctvom textu i tanca zobrazuje vnútorný dialóg ženy, ktorým prehodnocuje svoj partnerský vzťah a hľadá odľahčený postoj.