BOHYŇA

Choreografia BOHYŇA je súčasťou jednoliateho poetického celku, spojeného s básňou MATKA ZEM, ktorá je taktiež pohybovo a tanečne stvárnená. Daný celok je scénickým vyjadrením vnútorných pocitov, vzájomného prepojenia a splynutia v jednotu.