LABYRINT

Úvod choreografie zobrazuje tajomný LABYRINT strachu a obáv.
Mnohí ho dôverne poznáme. A ako sa vymaniť z labyrintu beznádeje?
Jednoducho láskou – je to sila, ktorá nás prevedie cez všetky prekážky.