NÁVRAT K PRÍRODE

Príroda je pre nás úžasným darom, zdrojom prirodzenosti a sily, ktorá je pre všetkých životodárnou energiou. Do akej miery si to uvedomujeme? Choreografiou NÁVRAT K PRÍRODE chceme vzdať úctu našej Matke Zemi.