NOVÝ ŽIVOT

Špecifická choreografia NOVÝ ŽIVOT sa vymyká z bežných foriem tanečného prejavu. Je plná rôznorodých rytmov a štýlov stvárňujúcich jednotlivé etapy života a rôznych kultúr žijúcich na našej planéte.